Raj Malhotra leeft een mooi leven als een redelijk succesvolle enginieur voor een Indische gsm-maker. Hij maakt promotie na promotie en komt zelfs in de raad van bestuur van deze grote firma. Plots ontmoet hij echter een vrouw die hij vroeger reeds kende. Deze ontmoeting zet een tragische samenloop van gebeurtenissen in gang, en Raj Malhotra komt op de beschuldigdenbank terecht.

Deze Indische thriller uit 2004 toont slechts gedurende een klein deel van de film een advocaat in beeld. Deze representatie is echter zeer bruikbaar en relevant.