Analyse

De analyse zal gebeuren aan de hand van de beschrijvingen van de stereotypes die eerder al aan bod kwamen. Elke paragraaf zal dus het voorkomen van een afbeelding van een bepaalde significante karaktertrek of bepaalde kenmerken van de interpersoonlijke communicatie behandelen. Deze keuze maakt een doordachte totaalconclusie aan de hand van de vooropgestelde stereotypes mogelijk. Deze stereotypes zijn namelijk opgebouwd uit een aantal significante kenmerken, die deze types definiëren. Het voorkomen van deze stereotypes kan dus worden teruggebracht op het (gegroepeerd) voorkomen van de afzonderlijke (significante) kenmerken van deze types.

De analyse begint met de kenmerken van het stereotype van de 'Good Lawyer', gevolgd door die van de 'Bad Lawyer' en die van de 'overijverige advocaat'.


Overijverige Advocaat