Bijna alle afgebeelde advocaten in de bestudeerde films werden intelligent voorgesteld. Dit kan geen toeval genoemd worden; 'Law School' volgen is in de Verenigde Staten nog steeds een teken van intelligentie en wordt algemeen als een 'highway to a successful life' gezien. Daarnaast valt het kenmerk intelligentie zowel onder het stereotype van de 'Good Lawyer' als dat van de 'Bad Lawyer'.

Toch worden niet alle advocaten als intelligent voorgesteld. In één van de Indische films, namelijk Aitraaz, komt een advocaat voor (Ram Choitrani), die als een klungelige, goedgelovige en niet al te intelligente man overkomt. Zo heeft hij bijvoorbeeld niet door dat zijn kersverse assistente eigenlijk een meid is. Hij wordt begeleid met een vrolijk en grappig muziekje, snel, en vol komische geluidseffecten. Op zich lijkt dit amper problematisch, maar de bredere context van de film spreekt dit eigenlijk tegen. Choitrani wordt meer dan eens een 'topadvocaat' en een 'grote man in de juridische wereld' genoemd. Het komt de geloofwaardigheid van de Indische magistratuur mijns inziens niet ten goede dat één van hun topmensen niet eens kan merken dat zijn assistente eigenlijk geen enkele qualificatie heeft.

Alle andere advocaten uit de bekeken films worden dus als intelligent naar voren gebracht. Dit werd in een groot aantal films zowel expliciet vermeld als door middel van indexicale tekens bewust gemaakt. Het meest duidelijke voorbeeld hiervan zijn de opgehangen diploma's aan de muur van het kantoor van Joe Miller (in Philadelphia). In dat zelfde kantoor zien we ook een hele hoop boeken staan, ook een mogelijk indexicaal teken van intelligentie. (zie figuur 1) Ook het kantoor van Sir Robert Morton (Jeremy Northam) in The Winslow Boy staat vol met boeken. (zie figuur 2) Dit gebruik van indexicale tekens wordt vooral in laatstgenoemde film zeer efficiënt gedaan. Telkens wanneer Sir Robert Morton in de scène - waaruit figuur 2 afkomstig is - in beeld komt, kunnen we een indexicaal teken voor intelligentie vinden.