Bij 'overijverige advocaten' vinden we vaak een hoge mate van altruïsme terug. Volledig onzelfzuchtig hoeft dit altruïsme echter niet altijd te zijn. Dit lijkt een contradictie, maar enige specificatie moet duidelijk maken wat er bedoeld wordt: zelfs al neemt een advocaat een groot persoonlijk risico voor zijn cliënt, het kan altijd zijn dat deze dit eigenlijk doet om de zaak te kunnen winnen, in plaats van in het belang van de cliënt. In onderstaande voorbeelden is er echter geen reden om aan te nemen dat deze acties niet oprecht altruïstisch waren. Ze werden hoe dan ook niet zo afgebeeld, en dat is natuurlijk de hoofdzaak.

Een eerste voorbeeld is Sir Robert Morton in The Winslow Boy. Hij stelt in de film verschillende altruïstische acties. Zo gaat hij in het Lagerhuis in tegen de hele meerderheid en een groot deel van de oppositie. Hij riskeert op deze manier zijn enorme reputatie. Ook wijst hij een aanbod om een zeer belangrijke promotie te krijgen in ruil voor opgave van de rechtszaak af, zonder er iets voor in ruil te krijgen. Hij gelooft in de onschuld van Ronnie Winslow, en is gedreven om de zaak te winnen.

Charlie Grimes komt in High Crimes wel heel altruïstisch over. Hij spendeert bijvoorbeeld duizenden dollars van zijn eigen geld om een belangrijke getuige op te zoeken die een doorbraak kan betekenen in de zaak. Het blijft echter niet bij financieel altruïsme. Na jarenlang verslaafd geweest te zijn aan alcohol is hij ondertusen al meer dan 500 dagen clean. Om echter in zijn undercover-rol niet ontdekt te worden, wordt hij verplicht terug alcohol te drinken. Hij twijfelt kortstondig (we krijgen een close-up van zijn gezicht, de camera maakt een tilt-beweging naar onderen) maar hij besluit zijn hele strijd weer zoveel moeilijker te maken door toch mee te drinken met de kroongetuige. Alsof het nog niet genoeg was, wordt hij ook nog eens neergeslagen door een groepje soldaten, op zoek naar informatie. Dit alles in een zaak waarin hij persoonlijk niet betrokken is, en amper voor betaald wordt.

Kathleen Riley komt in Suspect wel heel dicht in de buurt van Grimes. Zij wordt onder meer twee maal bijna vermoord (ze wordt in beide gevallen op het laatste moment gered door jurylid Eddie Sanger). Daarnaast riskeert ze op jonge leeftijd haar hele carrière door samen te werken met een jurylid, en door diep in het verleden van enkele topmensen uit de juridische wereld te gaan spitten. Ook in haar beroepskeuze kunnen we een altruïstisch kenmerk onderscheiden. In plaats van namelijk voor een veel beter loon te gaan werken bij een advocatenkantoor werkt ze als pro-deo advocate.