Mijn analyse zal zich toespitsen op de representatie van advocaten in films. De probleemstelling die ik zal hanteren wordt me bijna opgedrongen door de negatieve connotatie die in onze westerse wereld aan het woord "advocaat" wordt gegeven. Is deze negatieve bijklank aan dit alledaagse woord een gevolg van representatie in de media? Is deze representatie éénzijdig negatief? Die eerste vraag zal ik in dit onderzoek niet behandelen, de tweede wel. Het is een gegeven dat de (massa-)media een belangrijke (de belangrijkste) bron van informatie zijn voor het grote publiek (Conway en Rubin in Sotirovic, 2003: 122). Als de representatie van advocaten in deze media te negatief is, is ze dan ook problematisch? Ik ben er van overtuigd dat dit het geval is.