Mijn keuze om voor de representatie van advocaten in films (en niet in het nieuws of in documentaires) te kiezen, is volgens mij niet alleen een logische keuze, maar ook de meest relevante. Er worden in honderden films representaties gemaakt van advocaten (vaak in hoofdrollen) en het lijkt me dan ook niet ondenkbaar dat een groot deel van de bevolking zijn mening over advocaten opmaakt op basis van deze voorstellingen in films. Een ander relevante groep media-uitingen lijkt me overigens de grote verzameling van juridische dramaseries. Deze series gaan reeds verscheidene decennia mee, en zullen ongetwijfeld ook een significante impact hebben. Ik koos zoals reeds vermeld dus om uitsluitend films te gebruiken, aangezien er meer dan genoeg media-uitingen bestaan in deze categorie die voor dit onderzoek in aanmerking komen.

In mijn filmkeuze hanteerde ik een paar belangrijke vuistregels: allereerst wil ik films uit verschillende periodes (decennia) selecteren. Het lijkt me niet onbelangrijk om eventueel een verschil tussen representaties in verschillende periodes te ontdekken. Deze keuze impliceerde echter dat de zoektocht naar films (praktisch dan) veel minder snel en goedkoop zou verlopen. Via de wereldbefaamde Internet Movie Database vond ik wel een aantal minder recente films die relevant konden zijn voor dit onderzoek, maar deze ook daadwerkelijk in mijn bezit krijgen, bleek geen senicure.

Ten tweede wil ik naast Hollywoodproducties ook enkele niet-Hollywoodproducties opnemen in mijn keuze. Een verschil in de Amerikaanse en de niet-Amerikaanse voorstelling zou eventueel mogelijk zijn? Het vinden van relevante niet-Hollywoodproducties was echter veel moeilijker dan verwacht. De reeds vermelde Internet Movie Database leverde slechts een zeer klein aantal bruikbare titels, die dan nog eens totaal onvindbaar waren. De sleutel tot de juiste niet-Hollywoodproducties lag echter niet in Europa, maar in Bollywood! Bollywood (overduidelijk een woordspeling op 'Hollywood') is de naam die al jaren geassocieerd wordt met de Indische filmindustrie. De 'B' komt dan ook van Bombay, één van de grootste steden in India. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Hollywood qua aantal producties het kleine broertje van deze Indische 'Bollywood' industrie . De buitenlandse multimedia-winkeltjes in Antwerpen hadden vaak een verbazend groot aantal Bollywood-titels in stock, en ik had dus ook snel enkele relevante titels op DVD in mijn bezit. Deze films zijn steeds in het Indisch, maar een (gebrekkige) Engelse ondertiteling is bijna altijd aanwezig.

Een derde distinctie wilde ik maken tussen moordzaken en andere rechtszaken. Het grote aantal moordzaken (ook in verhouding tot andere soorten rechtszaken) in films is niet overenkomstig met deze verhoudingen in het dagelijkse juridische leven. Daarom koos ik dan ook uitrukkelijk voor een aantal moordzaken, en een aantal totaal andere zaken. Deze varieerden van diefstal (The Winslow Boy) tot echtscheidingen (Laws of attraction) of betwisting van rechtmatigheid van een ontslag. Naast het feit dat deze keuze volgens mij een meer realistische verhouding tot stand brengt, zorgt ze ook voor een mogelijkheid om in de analyse een vergelijking te maken tussen de representatie van het gedrag van advocaten in moordzaken, en die in andere zaken.

Naast deze drie vorige vuistregels die gehanteerd werden bij het maken van de filmkeuze, wou ik ook nog een film over het militaire recht - en de advocatuur daar - opnemen. Ik vond met High Crimes de perfecte combinatie van civiel en militair recht, en daarom koos ik voor deze film. Andere films over militair recht tonen vaak alleen militaire advocaten (officiers), wat minder relevant leek in het geheel van dit onderzoek.